Doučování

Často to v Bulharsku vypadá, jako by lidé z romských čtvrtí neměli zájem o vzdělání. Část z nich neposílá své děti do školy, protože to považují za zbytečné. I jejich děti často neprojevují zájem o učení nebo se nemůžou vyrovnat ostatním žákům. Není to beznadějná a neřešitelná situace? Ve skutečnosti ne.

Více než rok existují naše hodiny doučování. Probíhají v našem centru pro děti a mládež, která se nachází na začátku romské čtvrti v Staré Zagoře – Lozenec, hned vedle druhé největší školy v městě. Přestože výuka u nás je bezplatná a dobrovolná, romské děti projevují živý zájem o vyučované předměty. To se příliš nedaří ve státních školách, kde není dostatečná pozornost vůči potřebám jednotlivce.

Při doučování děti píší svoje domácí úkoly, učí se běžnou látku, ale pozornost zvláště věnujeme dohnáním znalostí ze zameškaných hodin. Doučování je individuální, podle potřeb každého dítěte. Některé děti nikdy nebyly ve škole, takže doučování je pro ně jediný zdroj učení. Těmto dětem se zatím nepodařilo dohnat ostatní, ale vnímáme u nich výrazný pokrok.

Vyučování probíhá během týdne ráno a odpoledne, podle střídání žáků ve škole. Probíhá dvě hodiny a poslední půl hodina je vyhrazen výchovným a zábavným hrám. Je to zasloužená odměna žáků. Celkový počet dětí, navštěvující doučování, je přibližně čtyřicet. Jsou rozdělení do několika skupin. Doučování věnujeme pozornost i v kroužcích, které probíhají v různých časech.

Stále jasněji vidíme, že nedostatek zájmu o učení a zameškané znalosti je u těchto dětí napravitelný. Nepochybně také rostou i jejich možnosti na lepší budoucnost.