Centrum pro děti a mládež

Naše centrum mohou navštěvovat všichni mladí lidí, bez rozdílu jejich náboženského přesvědčení nebo sociálního postavení. Toto centrum neslouží jen pro sociální práci, řešení sociálních problémů nebo na využití jejich volného času, ale má vytvářet místo, které je „jejich“. Svoje zájmy jsme rozdělili do čtyř oblastí. Tyto oblasti jsme pojmenovali podle těchto čtyř institucí:

  1. Domov
  2. Škola
  3. Hřiště
  4. Kostel

Domov – Místo, kde se děti a mládež cítí dobře a považují ho za „svoje“. Tam, kde se cítí jako doma, kde nachází lidi, kteří jim naslouchají, pomáhají jim v životě a doplňují to, co chybí dítěti nebo mladému člověku a co mu nedává vlastní rodina. Učíme je také tolerantnosti a odpovědnosti jeden k druhému.

Škola – V hodinách doučování, kroužcích, dílnách a kurzech, v kterých jsou děti a mládež zapojeni, získávají nové znalosti, dovednosti, vlohy, schopnosti nebo se jim znovu vysvětluje to, čemu neporozuměli. Nové znalosti jsou spojené s oblastí etiky, křesťanských hodnot, Bible, víry v Boha a Ježíše Krista a další.

Hřiště – Pomáháme vytvoření nových přátelských vztahů, které jsou budovány na kvalitnějším základě. Prostřednictvím her, zábavy, programů a sportu, učíme děti a mládež komunikovat s druhými, spolupracovat, rozvíjet logické i praktické myšlení, vybít svou přebytečnou energii a naučit se řádu a pravidlům, ale i posouvat svoje osobní hranice.

Kostel – Také si přejeme je osobně seznámit s Ježíšem Kristem, jako svým spasitelem, protože věříme, že život nekončí zde na zemi a naše tělo a současná realita je pomíjivá. Proto jim zkoušíme otvírat duchovní horizont a učit je, jak vytvořit pravdivý vztah s Ježíšem Kristem, jak v něho uvěřit. Přesto maximálně respektuje jejich svobodu nebo příslušnost k jiné křesťanské církvi nebo náboženství.

V centru nabízíme:

  • Hodiny náboženství a katechezi
  • Doučování
  • Kroužky a dílny (hra na hudební nástroje, tance, malování, cizí jazyky, …)
  • Sport (fotbal, stolní tenis, kulečník, šipky, posilovna)
  • Výlety
  • Turnaje