Výtvarná výchova

DSC07861DSC07890

Myslíte si, že je ve škole věnována dostatečná pozornost rozvíjení tvůrčího nadání dětí? Sotva. Proto pokládáme za nedílnou součást péče o naše děti i kroužek výtvarné výchovy. Zde se děti věnují tvoření různých výrobků. Na každé hodině se učí používat různé materiály a techniky, které jim pomohou v  každodenním životě.

DSC08997SP_A0400

Po několika měsících, kdy kroužek probíhá, u dětí pozorujeme silnou touhu po tvoření, která se na začátku neprojevila. Poslouchají, vnímají a velmi se o kroužek zajímají. Jsou i děti, které by potřebovaly více pozornosti, a také aby se jim věci vysvětlovaly jednodušeji, aby přijaly zadaný úkol. Ale celkově si děti vedou poměrně dobře.

P1080483SP_A0413

Jsme spokojeni z toho, čeho jsme dosáhli a jsme přesvědčeni, že pomocí kroužků budeme motivovat děti, aby se věnovali tvoření ve svém životě.