Modelářský kroužek

Od února se pod vedením Jirky Svobody rozjel modelářský kroužek pro starší kluky.

Zájem a nadšení je velké. Naším cílem je zvětšit zájem pro kreativitu u kluků a zlepšit tvořivost.

Návštěvníci kroužku jsou mládežníci, kteří pravidelně navštěvují naše středisko.
Během kroužku se snažíme, aby se učili spolupracovat při společných úkolech. To je sbližuje a pomůže jim v budoucnu při týmové práci.