Letní tábor pro romské chlapce

JJiž podruhé se podařilo uspořádat letní tábor pro romské chlapce. Formou her i témat jsme se snažili více pochopit život praotce Abraháma. Připomněli jsme si radostné i těžké momenty z Abrahámova života, především jeho odchod do neznámé země a jeho oběť. Ve hře jsme si procvičovali jak se stát vytrvalejšími i odolnějšími v každodenních bojích s různými problémy.


Comments are closed