Archive for Archív článků

Spolupráce s romskou školou

V ůnoru jsme udělali další důležitý krok ohledně vzdělávání ve čtvrti Lozenec. V romské čtvrti jsou dvě školy pro romy. S jednou již spolupracujeme. Informovali jsme o tom v minulých měsíčnících.  Do druhé jsme dostali pozvání od ředitele, který nám nabídl, abychom vedli doučování a kroužky přímo ve škole. Tato základní škola se nachází ve středu romské čtvrti a některé děti z této školy navštěvují naše středisko mládeže.

Zimní víkend pro děvčata na téma „Abrahám a Sára“

Další zimní víkend pro děvčata z romské čtvrti ze Staré Zagory. Setkání proběhlo od 11. do 13. února v našem středisku v Kazanlaku.

V pátek večer se sešlo dvanáct děvčat v kazanlackém středisku. Na začátku je přivítaly tři izraelské ženy, které jim vysvětlily, že se nacházejí v Izraeli. Po večeři se objevil Abrahám, který si z děvčat měl vybrat svoji ženu Sáru. Aby zjistil, která bude nejvhodnější ženou, děvčata musela splnit různé úkoly.
Formou hry tak musela vyrobit mouku ze zrní, uplést kousek deky a ušít šatičky na malého Izáka. Po splnění úkolů Abrahám pochválil vyrobené předměty a vyhlásil, že se může konat svatba.

Druhý den nás očekával výlet na přehradu Koprinka. Počasí nám přálo a tak vše dopadlo dobře. Po návratu nám Abrahám dal úkol připravit pokrm pro hosty, kteří měli večer přijít. Každá ze tří skupin měla upéct kuřecí řízek, vyrobit zeleninový salát a nějaký desert.

Na večeři skutečně dorazili tři hosté – Boží poslové. Sdělili nám radostnou zprávu, že za rok se Sáře narodí robátko. Večer byl zakončen hrou a společnou modlitbou.

Třetího dne po mši svaté děvčata v roli Sáry dostala šifrovanou zprávu, ze které se dozvěděla o plánované oběti Izáka. Pokud se s ním chtěla naposled vidět a rozloučit, musela ho hledat po celém městě. Po dlouhém hledání a plnění různých ůkolů se to zdařilo a nebylo ani nutné Izáka obětovat, poněvadž di to Bůh nepřál.

S novými zážitky se všichni vpořádku vrátili domů.

Výlet na „bílý kámen“

5. února jsme se vydaly na malý výlet na strmou skálu nazvanou „bílý kámen,” který se nachází blízko naší čtvrti Lozenec. Sešlo se přes dvacet mládežníků. Několik kilometrů uběhlo jako nic. Všichni si mohli vyzkoušet lezecké umění. Nakonec jsme měli možnost si zahrát různé hry a utahaní jsme se vrátili.

Zimní víkend pro romské kluky

Отведени в плен

Od 21.-23. ledna v salesiánském středisku v Kazanlaku jsme zorganizovali víkend pro romské kluky z machaly ze Staré Zagory. Téma celého setkání bylo „Josef egyptský”. Hned na začátku kluci byli postupně bráni z auta a „prodáni” jako Josef egyptský do otroctví. Jako faraónovi otroci museli snášet tvrdou otrokářskou disciplínu. Ranní vstávání, příprava jídla, krmení faraónovy zvěře a jiné úkoly, které jim faraon nařídil. Součástí programu bylo i vězení. V noci měl faraon sen, který museli otroci rozluštit, což se jim nakonec podařilo. Z vděčnosti jim pak faraon daroval svobodu.

Заробени

В тъмницата, продават ги в робство

Прислужват на фараона

Cílem tohoto víkendu bylo seznámit se na vlastní kůži s životním příběhem Josefa egyptského a odnést si zkušenost, že Bůh může i zlo proměnit v požehnání.

Страшният фараон

Отново свободни... и гуляещи


Vánoční besídka v Kalitinovu

КалитиновоIMG_701627. prosince jsme spolu s dětmi z našeho střediska ve Staré Zagoře přijali pozvánku do kulturního domu v Kalitinovu (7 km od Zagory). Ze Zagory nás bylo přes třicet a v Kalitinovu nás přivítalo přes padesát místních dětí s rodiči. My jsme předvedli scénku o narození Páně a několik písní. Místní nám předvedli jejich lidové tance a zvyky koledníků. I zde místní děti nakonec dostaly dárky. V Kalitinovu probíhají od října dvakrát měsíčně biblické hodiny pro děti.

КалитиновоKalitinovoКалитиново

Vánoční besídka

Коледно тържествоКоледно тържество

Také letos se nám podařilo zorganizovat tradiční vánoční besídku pro rodiče našich dětí. Celá slavnost proběhla 22. prosince za účasti zhruba 70 lidiček. Našimi hosty byli přátelé z Kazanlaku, kteří netajili své uznání nad tím, jaký pokrok děti udělaly ve srovnání s minulým rokem. Poprvé jsme mohli slyšet, jak naši mládežníci hrají na elektrické varhany a flétnu. Také vánoční scénka byla velmi dobře připravená. Nakonec nás svým uměním překvapili kluci, kteří tancovali break. No a kdo jiný mohl zakončit velkolepý program než “děda Koleda”, který všem osobně předal nějaký ten dárek.

Коледно тържествоКоледно тържество

Коледно тържествоКоледно тържествоКоледно тържествоКоледно тържествоКоледно тържествоКоледно тържество

Kouzelnické představení

Андрей Миховdsc0881728. prosince nás navštívil náš animátor – kouzelník Andrej Michov ze Sofie. Svými kouzly dokázal fascinovat jak naše mládežníky ze střediska, tak i děti z dětských domovů rodinného typu, se kterými spolupracujeme.  Andrej už přes rok rozvíjí své kouzelnické umění a v Sofii je zván na různá představení. „Vždy mám radost když vidím úsměvy na tvářích lidí, když představuji různá kouzla.” sděluje se Andrej. Po představení si zahrál s dětmi a prozradil jim některé ze svých triků.

dsc08804

img_7209img_7183

Spolupráce se školou v romské čtvrti

8 SOUTento měsíc jsme prouhloubili spolupráci s místní šklou ve Staré Zagoře – SOU “Christo Smirnenski”. Škola je v našem sousedství a většina našich mladých tuto školu navštěvuje. Ve spolupráci s ředitelkou jsme zavedli speciální potvrzení pro naše žáky.

Naším hlavním cílem je, aby mladí, kteří navštěvují naše středisko, chodili pravidelně do školy. Přestože se nám celkem podařilo vytvořit u žáků zájem o studium, stává se, že občas nechodí do školy třeba i několik dní, ale chodí k nám na doučování. Jak jsme již dříve popsali prostředkem k motivaci a ke kázeňským trestům používáme body, které žáci dostávají za doučování nebo za účast na kroužcích. Tyto body slouží jako “účet” v bance. Za body mohou získat slevu na táborech, výletech, či jiných akcích, případně si za ně kupují sešity a jiné školní potřeby. Systém funguje velice dobře, ale je náročný pro vedoucí kroužků.  Od tohoto měsíce žáci mohou navíc získávat body za pravidelnou návštěvu školy. Funguje to tak, že v pátek každý žák zanese své třídní učitelce tabulku, do které učitelka vpíše, kterou hodinu či den dítě chybělo, podpis a razítko. Když nechybělo ani hodinu dostanou dvacet bodů. Za každou neomluvenou hodinu minus tři body. Ředitelka to domluvila s třídními učiteli a systém zatím funguje perfektně.

Dva nové kroužky

tn_P1100415Dva nové kroužky mohou navštěvovat mádežníci, kteří navštěvují naše středisko. Šití a hraní na klávesy. Kroužky jsou vedeny našemi novými dobrovolnicemi z Čech – Monikou a Markétou. Ty sem přijeli na rok od evropského programu „Mládež v akci“. Oba kroužky byly přijaty s nadšením. Jsme přesvědčeni, že to je další krok v rozvoji našich dětí a že s novou chutí se budou dál vzdělávat.
tn_P1100420

Výlet do Plovdivu

Copy of P1100250S730236227. listopadu jsme uspořádali jednodenní výlet do Plovdivu pro naše mladé ze Staré Zagory. Mnohé z dětí jely vlakem porvé v životě. Cílem naší expedice bylo navštívit přírodovědné muzeum. Měli jsme štěstí, neboť v době naší návštěvy v muzeu probíhala výstava živých plazů, což byl pro děcka silný zážitek. Naštěstí si domů žádného neodvezly.

P1100269P1100282

S7302381S7302398P1100352P1100355P1100392S7302453S7302490