O nadaci

Nadace ,,Don Bosko Bulgaria“ je právnická osoba a neziskovými cíli, která je zaměřena na společensko-prospěšnou činnost ve městech Stará Zagora a Kazanlak.

Čím chceme být prospěšní společnosti?

 • pomoc s výchovou a vzděláváním mladých lidí, sociálně slabších a všech etnických skupin
 • pomoc se sociální integrací, s osobní realizací potřebným dětem, mládeži i dospělým.
 • spoluprací a pomocí ostatním organizacím s podobnými cíli

Co nabízíme mladým lidem?

 • Setkávání
 • Rozhovory
 • Besedy
 • Semináře
 • Kurzy
 • Výlety, exkurze
 • Letní tábory
 • Sport
 • Charitativní činnost

Má to smysl?

V Bulharsku existuje potřeba aktivní práce ve sféře integrace a rozvíjení duchovních a intelektuálních hodnot. Do potřebných skupin patří jak děti, tak mládež i dospělí, kteří vlivem okolností žijí v nerovném postavení proti ostatní části společnosti nebo v rizikovém prostředí. To je důvod, proč my z nadace ,,Don Bosko Bulgarija“ směřujeme naše úsilí k podpoře těchto skupin. Snažíme se jim pomoci s jejich identifikací, získat sebevědomí a začlenit se do společnosti podle jejich kvalit a možností.

Příspěvky